Questions, comments and suggestions 😎

Hello,

I apologize for any grammar mistakes, the text was translated by google translator, the original is below

I started the game again after a long time, excellent move forward :+1::muscle:
So far I only have the basic airport, previously I also had Prague unlocked.

If any of this has been addressed here, I apologize. I didn’t read everything.

Question: when landing with your own plane, what is the reward? Technical inspection?

Reminders:
1 - Contracts: if I look in this tab, why doesn’t the red dot disappear? It should disappear after opening and appear when there is something new here (e.g. resuming the generation of a new contract)
2 - after landing and adding the handler, the exclamation mark is still lit, which should only be when the technique is used. It’s confusing and I often turn off my flight card

Suggestions for the future:
A - when looking from the camera on the plane, add a camera turned behind the plane, or make the one on the rear wing turnable
B - highlight planes - add the option to highlight only the path without the blue outline of the plane
C - view from the tower - centering the camera on the object. Option to turn off, or (a better option) to set the option to adjust the zoom (slider). The camera captures the marked aircraft very closely
D - Sort active contracts by time until arrival. Closest to furthest.
E - option to rotate the 2D view and move the edge more to the center of the screen
F - add bad weather and runway closures? storm/snow
G - malfunction at start and need to return to the gate?
H - add the option to cancel the size on the stand. For example, I have S and M and I want only M there

Good work :muscle:
THX

Off topic: Don’t you know the same/similar game where you control stations and trains? Thanks :sunglasses:

Ahoj,

Omlouvám se za případné chyby v gramatice, text přeložil google překladač, originál níže

Opět jsem hru spustil po dlouhé době, vynikající posun kupředu :+1::muscle:
Zatím mám jen základní letiště, dříve jsem měl odemčenou i Prahu.

Pokud se tu něco z toho řešilo, tak se omlouvám. Vše jsem nečetl.

Dotaz: při přistání s vlastním letadlem, co je za odměnu? Technická prohlídka?

Připomínky:
1 - Kontrakty: pokud se do této záložky podívám, proč nezmizí červená tečka? Ta by měla po otřevření zmizet a objevit se až zde bude něco nového (např. obnovení vygenerování nového kontraktu)
2 - po přistání a přidání handlingáře pořád svítí vykřičník, což by mělo být až když je možnost použití techniky. Je to matoucí a často si tak vypnu kartu letadla

Návrhy do budoucna:
A - při pohledu z kamery na letadlu přidat kameru otočenou za letadlo, nebo udělat tu na zadním křídle otočnou
B - zvýraznění letadel - přidat možnost zvýraznění pouze cesty bez modrého obrysu letadla
C - pohled z věže - centrování kamery na objekt. Možnost vypnout, nebo (lepší volba) dát do nastavení možnost nastavení zoomu (posuvník). Kamera zabírá označené letadlo moc z blízka
D - Aktivní kontrakty seřadit podle času do příletu. Nejbližší, po nejvzdálenější.
E - možnost otočit 2D pohled a posunout kraj víc do středu obrazovky
F - přidat špatné počasí a uzavření ranveje? bouřka/sníh
G - porucha při startu a nutnost opět na bránu?
H - přidat možnost zrušení velikosti na stojánku. Například mám S a M a chci tam mít pouze M

Dobrá práce :muscle:

Mimo téma: Neznáte stejnou/podobnou hru kde ovládáte nádraží a vlaky? Díky :sunglasses:

2 Likes

I think that means +1 maintenance point, and when you run out you have to do maintenance. Not too sure as I mainly play for the screenshots rather than for progress, so I don’t have much of a fleet.

Because you have to complete what is wants, such as a new contract, you have to accept it.

That is because after assigning handlers, the plane needs to handling. If you assign a handler to do it automatically, it will take a moment for the game to process, before disappearing.

They all seem reasonable to add

Not particularly sure what you mean here, but if you mean a slider for better zoom, that sounds good as well.

This is controversial probably, as this could fall under the emergency category, which is never going to happen (at least I don’t think so). I think it would work if it were toggle-able, and it would mean you have to get more handlers and vehicles to clear the runway.

You mean a rejected takeoff or similar? Again, if toggle-able, it would probably be fine. If it wasn’t, maybe it could just be a gate delay, such as slow boarding/loading, or failed engine startup or failed pushback.

I believe this has already been suggested, but most of the time if you have a full set of contracts, just cancel the S one, and replace it with an M. In early game though, it would probably be a good idea.

Hope this helps and you enjoy playing!

Hello,
thanks for the reply, I will try to edit some questions.

Where can I find maintenance points? So that I know when I will do maintenance?

But I don’t want to accept her. I saw the announcement and that should be enough.

If I have the camera centered on the object turned on. The camera is always too close. I would like to set the distance, zoom out.

F/G - I admit, it would be difficult

I enjoy the game, it’s great :sunglasses::wink::+1:

If you mean the reward for the landing mini-game, the reward is actually 1 XP point that goes towards your level progress. It’s also the same reward if you complete the parking mini-game too.

1 Like

I agree, it is rather annoying to see, but there isn’t any other way to get rid of it

I understand now. Again, nothing you can do about that, it is also rather annoying

I’m writing this here because I hope the developer will read it and maybe think about it :sunglasses:

1 Like

Hi,
I dare to disagree. I just tried it. Landing with your own plane did not add XP, but increased your maintenance points by 10.

1 Like

That is what I thought it did as well, because of the symbol


1 Like

My bad. You are right. It was originally XP, must have changed it

2 Likes