Livery jméno na letadle / Airplane's livery text color is broken

Černý nápis na letadle je najednou žlutý.

1 Like

:us: Should be fixed by the last update. Let me know if the issue persists.
:czech_republic: Mělo by to být opraveno poslední aktualizací. Pokud problém přetrvává, dejte vědět. :+1: