Servicing plane, while taxi to stand

After new update is possible for me, to service plane, while taxi. Only on A380 it works.

Po updatu, je možné začít s odbavováním letadla, během pojezdu k bráně. Fungovalo jen na A380, a stalo se mi to jen jednou, víc mi jich zatím nepřistálo.

Clear cache of game and see if that is still happening.